Vážení klienti, vítejte! Věnujte prosím pozornost provozní době e-shopu: Příjem objednávek e-shopem průběžně, Expedice St, Doručení do Pá (za součinnosti dopravce PPL, Zásilkovna). Vše skladem.

Podmínky ochrany osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost High Definition s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 60200 Brno, IČO: 06933475 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Lidická 700/19, 60200 Brno, adresa elektronické pošty info@lovesilk.cz.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je a) realizace smluvního vztahu a/nebo b) Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení").

a) Realizace smluvního vztahu

Za tímto účelem jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží, způsob úhrady vč. platebních informací). Údaje v tomto rozsahu jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu a  ochrany práv obou stran v případě sporu. Jestliže s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasíte, nelze smlouvu uzavřít a objednávku uskutečnit.

b) Marketingové využití údajů

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete na těchto webových stránkách  i) vyplněním formuláře pro zasílání newsletteru (informací o akcích a novinkách) nebo ii) vyplněním formuláře pro získání slevového kódu nebo jiné promo akce  a  společnosti High Definition s.r.o. jím umožňujete zasílat Vám obchodních sdělení (marketingové nabídky). Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává  tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, popř. telefonní číslo. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo do vyjádření Vašeho nesouhlasu se zpracováním prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu info@lovesilk.cz. V případě vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů je omezeno zpracování pouze těch údajů, u kterých je právním titulem zpracování Vámi udělený souhlas.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující provoz internetové prezentace, spediční služby, platební brány, marketingové služby pro správce, účetní služby a daňové služby pro správce a další v souvislosti s výkonem obchodní činnosti správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na adrese info@lovesilk.cz.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.